Get Adobe Flash player


De Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993)

en de Europese Privacywet (GDPR) van 25 mei 2018,

zorgen voor een flink pak papierwerk,

vooral daar waar het gaat om het inschrijven voor

het doopsel, de 1ste Communie, het Vormsel

en het vastleggen van een kerkelijk huwelijk.


Hieronder kan je lezen hoe wij dit in onze Pastorale Eenheid Elia concretiseren

en wat wij daarbij van u verwachten


HET DOOPSEL...


Vastleggen van het doopsel…

Wenst u het doopsel van uw kind vastleggen, dan kan dat vanaf nu ook online. Hebt u nog extra vragen, dan kan u ook contact opnemen met het centraal secretariaat 'Den Bries'. Daar kan een medewerker het doopsel onmiddellijk registreren. Na registratie ontvangen u een bevestiging via e-mail waarin ook alle verdere informatie wordt meegegeven.


Een voorbereidende ouderavond…

Bij het vastleggen van het doopsel, verneemt u ook wanneer wij u verwachten voor een voorbereidende ouderavond. Deze ouderavond is noodzakelijk! We verwachten dan ook zeker één van beide ouders. Ook peter en meter zijn welkom. Hun aanwezigheid kan trouwens zeer zinvol zijn.

Deze ouderavond vindt plaats op de 2de woensdag van de maand voorafgaand aan de maand van het doopsel. Een voorbeeld: uw kind wordt gedoopt in de maand april. Dan verwachten wij u op de ouderavond op de 2de woensdag van de maand maart.

Let wel op! Dit betekent namelijk dat er na die 2de woensdag van de maand geen doopsels meer zullen aangenomen worden voor de daaropvolgende maand!! Leg dus het doopsel van uw kind tijdig vast!

Deze ouderavonden gaan telkens door in de kerk van St.-Lenaarts-VEERLE (Klein Veerle – St.-Lenaarts) om 20 uur.


De ID (identiteitskaart) van christen…

Over deze ID-kaart (waarover sprake in de tekst van de Bisschoppenconferentie) hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze worden aangekocht door onze Pastorale Eenheid en samen met u ingevuld tijdens de ouderavond. Bewaar deze 'ID-kaart' zorgvuldig, want je hebt ze terug nodig bij de Eerste Communie, het Vormsel en zelfs bij het kerkelijk huwelijk.


Uw privacyverklaring...  

De Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) en de Europese Privacywet (GDPR) van 25 mei 2018, zorgen voor een flink pak papierwerk, ook bij het vastleggen van een doopsel.

Deze zogenaamde Privacyverklaring met de antwoorden die u op de gestelde vragen moet geven, zit verwerkt in de aanvraag.

Deze Privacyverklaring zal u per e-mail ontvangen nadat de doopaanvraag is gebeurd. Deze dient u uit te printen en ondertekend mee te brengen naar de ouderavond.

Klinkt het allemaal een beetje ingewikkeld, bij het invullen van de doopaanvraag zal het u allemaal duidelijk worden.


DE EERSTE COMMUNIE...


Inschrijven voor de 1ste Communie…

Eigenlijk verandert er hier niet zoveel. De 1ste Communie wordt gevierd in het 2de leerjaar terwijl de voorbereiding of catechese reeds begint in het 1ste leerjaar. Als uw kind de leeftijd heeft bereikt om het daaropvolgende jaar de 1ste Communie te doen, ontvangen de ouders vanwege de Pastorale Eenheid een uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke informatieve ouderavond. Na deze ouderavond kan u zelf beslissen of u uw kind al dan niet laat inschrijven. Let wel op! Deze uitnodiging verspreiden we via de scholen binnen onze Pastorale Eenheid en enkel bij die kinderen die Rooms-katholieke godsdienst volgen. Indien uw kind dus geen schoolloopt binnen onze Pastorale Eenheid, of geen Rooms-Katholieke godsdienst volgt, is de kans groot dat wij u niet kunnen bereiken. In dit geval zet u – bij het begin van het schooljaar (1ste leerjaar) – best zelf de eerste stappen door contact op te nemen met de plaatselijke parochiekern of ons centraal secretariaat ‘Den Bries’.


De privacyverklaring en de ID (identiteitskaart) van christen…

Dit verloopt op dezelfde manier als bij het aanvragen van een doopsel (zie hiernaast).

Ook voor de 1ste Communie moet uw kind trouwens ingeschreven worden. Dit reeds in het 1ste leerjaar.


HET VORMSEL...


Inschrijven voor het Vormsel…

Als uw jongere de leeftijd heeft bereikt om het Vormsel te ontvangen, ontvangen de ouders vanwege de Pastorale Eenheid een uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke informatieve ouderavond. Na deze ouderavond kan u zelf beslissen of u uw jongere al dan niet laat inschrijven. Let wel op! Deze uitnodiging verspreiden we via de scholen binnen onze Pastorale Eenheid en enkel bij die kinderen die Rooms-katholieke godsdienst volgen. Indien uw zoon of dochter dus geen schoolloopt binnen onze Pastorale Eenheid, of geen Rooms-Katholieke godsdienst volgt, is de kans groot dat wij u niet kunnen bereiken. In dit geval zet u – bij het begin van het schooljaar (6de leerjaar) – best zelf de eerste stappen door contact op te nemen met de plaatselijke parochiekern of ons centraal secretariaat ‘Den Bries’.


De privacyverklaring en de ID (identiteitskaart) van christen…

Dit verloopt op dezelfde manier als bij het aanvragen van een doopsel (zie hiernaast).

Ook voor het Vormsel moet uw zoon of dochter trouwens ingeschreven worden.


HET KERKELIJK HUWELIJK...


Aanvragen van een kerkelijk huwelijk...

Wie kerkelijk wil huwen is er met de aanvraag best vroeg bij. Er is trouwens nog wat werk aan de winkel voor het zover is. Meer over alle praktische zaken en de voorbereiding lees je HIER.

Hier beperken we ons tot het vastleggen van een kerkelijk huwelijk.

Neem daarvoor contact op met ons centraal secretariaat ‘Den Bries’. Een medewerker kan onmiddellijk zien of de gevraagde kerk nog vrij is en er nog een voorganger beschikbaar is. Is er nog een plekje vrij, dan kan uw huwelijk dadelijk telefonisch worden geregistreerd. Al de rest volgt daarna automatisch.


De privacyverklaring...

Dit verloopt op min of meer op dezelfde manier als bij het aanvragen van de andere sacramenten (zie doopsel hiernaast).

Enige tijd na het vastleggen van het kerkelijk huwelijk ontvangen de verloofden een e-mail ter kennisgeving van wie de voorganger van de huwelijksviering zal zijn.

Als bijlage ontvangen ze daarbij het pastorale gedeelte van het huwelijksdossier én de privacyverklaring. Beide dienen ze in te vullen en mee te brengen bij de eerste afspraak met hun voorganger.