Get Adobe Flash player


TEN GEVOLGE VAN HET CORONAVIRUS

GELDEN ER UITZONDERLIJKE MAATREGELENWenst u kerkelijk te huwen

dan kan u hier lezen

wat er u allemaal te doen staat.


Het zal u snel duidelijk zijn,

dat ook een kerkelijk huwelijk

een handvol praktisch werk

met zich meebrengt.Waar je huwelijk vastleggen ?Raadpleeg onze agenda...


In onze agenda kan je nagaan

of de kerk nog vrij is

op de door jullie gekozen dag en uur.

Onze agenda
Voor het vastleggen van jullie huwelijk kunnen jullie contact opnemen

met de parochiekern waar jullie wensen te huwen.

Jullie kan alle contactgegevens vinden via de pagina parochiekernen.


Maar jullie kunnen ook terecht

op het centraal secretariaat 'Den Bries'.

Alle contactgegevens kan u hier vinden.


Een gouden raad is tijdig jullie huwelijk aan te vragen.


Het is voor ons trouiwens een prettige vaststelling

te merkendat meer en meer verloofden opnieuw kiezen

voor een kerkelijk huwelijk.

Maar dat maakt het risico groter

dat de door jullie gekozen dag, uur en/of kerk reeds bezet zijn.


Weet trouwens dat er slechts 3 pastors beschikbaar zijn

om huwelijksvieringen voor te gaan in onze parochiekernen.
Een gouden raad

is een goede planning !Jullie huwelijksdag mag hopelijk

één van de mooiste dagen van jullie leven worden.


Daarom is het belangrijk jullie dag zorgvuldig te plannen.

Bij het plannen van uw huwelijksdag

is het vooreerst belangrijk te weten

dat de Belgische wetgeving voorschrijft

dat jullie eerst burgerlijk gehuwd moet zijn,

alvorens jullie een kerkelijk huwelijk kunnen aangaan.

Jullie moeten dus eerst het gemeentehuis passeren

alvorens jullie het 'jawoord' in de kerk kunnen geven.


Als jullie een afspraak met het gemeentehuis maken,

hou er dan ook rekening mee

dat er binnen onze Pastorale Eenheid

geen huwelijksvieringen zijn tussen 12 uur en 14 uur.


Om onze avondvieringen niet in het gedrang te brengen

worden er op zaterdag tevens geen

huwelijksvieringen aangenomen na 15 uur.
De start van alles....

jullie "huwelijksdossier" !Als uw huwelijk is aangevraagd,

is de volgende stap het aanmaken van jullie "huwelijksdossier".


!! DIT IS UITERST BELANGRIJK !!


Bij het aanvragen van jullie huwelijk werd jullie gevraagd

een e-mailadres op te geven.


Via e-mail ontvangen jullie de bevestiging van jullie huwelijksaanvraag

en tevens de vraag een webformulier in te vullen

met daarin alle nodige gegevens voor het aanmaken

van het uiterst belangrijke "huwelijksdossier".


Pas wanneer jullie "huwelijksdossier" is aangemaakt

kunnen jullie verdere stappen ondernemen.

Of - om het kras te zeggen - geen dossier betekent geen huwelijk.


Hou dus jullie e-mail in de gaten en vul dit formulier

zo snel als mogelijk in !!
De Verloofdenwerking !

Tevens verwijzen we jullie door

naar onze werkgroep 'Verloofdenwerking'.


Deze werkgroep - die bestaat uit gehuwden -

organiseert een drietal zondagen per jaar een 'verloofdenzondag'

voor hen die binnen onze pastorale eenheid

kerkelijk wensen te huwen.


Maar behalve de 'ontmoeting' met andere verloofden,

is die dag het 'ontmoeten' van mekaar een belangrijk onderwerp:

ken ik mijn partner wel echt?

Welk belang hechten we aan een deugddoend gesprek met mekaar?

Hoe delen we onze tijd in, en maken we voldoende tijd voor mekaar?

Wat stellen we ons voor bij 'gehuwd zijn'?

Het is maar een kleine greep van vragen die tijdens die dag

rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod zullen komen.


'Verplichten' staat niet echt in ons woordenboek,

maar toch willen we er bij jullie op aandringen

een 'verloofdenzondag' te volgen.


Voor meer tekst en uitleg over deze 'verloofdenzondagen'....klik hier.

Inschrijven voor een "Verloofdenzondag"

kan met ons inschrijvingsformulier:


VerloofdenzondagWie zal 't worden ?


Peter Gijsbrechts


Jan Van Gerven


Ivo Van Hecken
Van zodra uw huwelijksdossier volledig in orde is,

zullen jullie van ons centraal secretariaat 'Den Bries'

een e-mail ontvangen met daarin het heugelijke nieuws

wie van onze pastors jullie huwelijk zal voorgaan.


Natuurlijk staat het jullie vrij om zelf

een 'eigen' voorganger voor te stellen.


Na ontvangst van deze e-mail is het best zo snel als mogelijk

met die pastor contact op te nemen.


Samen met hem bespreken jullie de viering

en worden de nodige afspraken voor de viering gemaakt.


Ook jullie kerkelijke 'ondertrouw' gebeurt met deze pastor.


De gehele voorbereiding zal dus nog de nodige tijd in beslag nemen,

neem dus tijdig contact op.


Dit kan echter pas gebeuren nadat al het vorige is gebeurd.

Moet het nog gezegd worden er tijdig aan te beginnen?'Bruidsmars'