1ste CommunieDe eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.

De eerste communie is de eerste keer dat een kind de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie.

Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die wekelijks samen komt rond Jezus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.

De gemeenschap met Jezus wordt juist duidelijk in het breken en het delen van het brood. Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Jezus en elkaar. Door samen aan tafel te gaan proberen christenen solidair te leven als Jezus.


Beste,


Dat de kerk een tekort heeft aan 'mankracht' is alom geweten.

Ook binnen onze Pastorale Eenheid Elia moeten we het met een minimum aan voorgangers (priesters, diakens) stellen.

Rationalisatie dringt zich dus ook bij ons op.


Daarom zullen de data van de vieringen 1ste Communie vanaf 2020 gebeuren op basis van 1 priester-voorganger.


Concreet betekent dit dat in die parochiekernen die op zondag een weekendviering hebben, de viering van de 1ste Communie op zondag zal plaatsvinden, op het uur van de normale zondagviering.


Parochiekernen die enkel op zaterdagavond een weekendviering hebben, zullen de 1ste Communie vieren op zaterdag te 10 uur. Een uitzondering op deze regel in de parochiekern van Wuustwezel-Braken.

Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden.


Volg onze catechesewerking ook op Facebook... KLIK HIER.


DATA - UREN - INSCHRIJVEN

De vieringen 1ste communie 2022 ONDER VOORBEHOUD...

Data en uren 1ste Communie 2021


Voor kinderen die dit schooljaar (2020-2021)

de stap hebben gezet naar het 2de leerjaar


KLIK HIER

Data en uren 1ste Communie 2022


Voor kinderen die dit schooljaar (2020-2021)

de stap hebben gezet naar het 1ste leerjaar.


KLIK HIER


DE VOORBEREIDING


Binnen onze Pastorale Eenheid Elia

verloopt de voorbereiding op de 1ste communie over twee jaar.


Concreet betekent dit dat de voorbereiding start als zoon of dochter

de stap zet naar het 1ste leerjaar.


In het 2de leerjaar gaat de voorbereiding verder en ontvangt zoon of dochter

de 1ste communie in de periode

tussen Pasen en Pinksteren.


De concrete data en uren kan je vinden

op de pagina van het respectievelijke jaar.


De inschrijvingen gebeuren online,

maar worden voorafgegaan

door een ouderavond

waar we zeker 1 van de ouders verwachten !!


!! DOOPVIERING 1ste COMMUNICANTEN 2021 !!

Doe je in 2021 je 1ste communie,

maar ben je nog niet gedoopt...


Geen probleem !


De extra viering die we normaal voorzien kan dit jaar jammer genoeg

niet plaatsvinden.


Maar je kan wel gedoopt worden.

Hiertoe kan je je aanmelden

met DIT formulier.


"In zing een liedje in de kring"