Onze pastors-vrijgestelden
Peter Gijsbrechts


Vrijgestelde priester...

Peter Gijsbrechts


Binnen onze pastorale eenheid Elia is hij de 'ontwikkelaar' van deze website.

Ook de 'beurtrolplanning' is zijn permanente verantwoor-delijkheid. Bijgevolg zorgt hij er ook voor dat het secretariaat, de computers en server van 'Den Bries' blijven draaien.


Behalve zijn taak binnen onze Pastorale Eenheid Elia is hij ook medewerker bij 'Blindenzorg - Licht en Liefde' en redacteur van 'Preek van de week'.


Je kan Peter vinden in de Dorpsstraat 95/A

te 2990 Wuustwezel-Centrum.

Zijn telefoonnummer 0499/38.38.06.

Een e-mail verstuur je door hier te klikken.


Jan Van Gerven

Vrijgestelde priester...

Jan Van Gerven


Jan Van Gerven is met zijn ervaring van meer dan 30 jaar in de Rupelstreek, in 2017 onze ploeg komen versterken.

Voor hem, als ‘bijbelkenner’, is de bijbel geen ‘heilig, gesloten boek’ maar wel een bevrijdende, blijde boodschap voor mensen die vandaag leven. En dit met een voorkeur voor de ‘armen’, in elke betekenis van het woord.

Als ‘bompa’ voelt hij zich nog steeds thuis bij kinderen en jongeren.

Hedendaagse taal en vormgeving in de liturgie, die mensen nu iets zeggen, is altijd zijn dada geweest.


Je kan Jan vinden in de

Mudaeusstraat 1 - 2de verd.

te 2960 Brecht.

Zijn telefoonnummer: 03/888.15.26

Een e-mail verstuur je door hier te klikken.