Get Adobe Flash player

Voor de plaatsen en uren van onze Paasvieringen... KLIK HIER.


Het Paasmysterie kunnen we terugvinden bij de vier evangelisten:

Matteüs 28,1-10, Marcus 16,1-13, Lucas 24,1-53 en Johannes 20,1-23.


Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt Hij verraden door Judas Iskariot.

Hierop wordt Hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester.

De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich 'koning der Joden' noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van de moordenaar Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf.

Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.


Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan. "Waarom zoekt u de levende onder de doden?"


Kort daarop verschijnt Hij aan Maria van Magdalena.

Daarop gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit."


Een overweging bij het paasgebeuren

Ism. BraambosWat er met Jezus gebeurde

van 'Witte Donderdag' tot Pasen en Hemelvaart

Een animatiefilmpje voor de kleinsten

in het Engels, maar Nederlands ondertiteld.  'STILLE ZATERDAG'  -  11 APRIL 2020 - PAASWAKEN


Loenhout

19u30

Paaswake vanuit de Pastorale Eenheid Elia.

Eucharistieviering.

Opgeluisterd door het koor 'Cantate Domino'.

St.-Lenaarts-Centrum

19u30

Paaswake vanuit de Pastorale Eenheid Elia.

Eucharistieviering.

Opgeluisterd door het 'Leonarduskoor'.

Wuustwezel-Sterbos

17 uur

Paaswake (woord- en communiedienst)

met extra aandacht voor kinderen.

Opgeluisterd door het St.-Godelievekoor.

Brecht

18u30

Paaswake (woord- en communiedienst) Gezinsviering.

Opgeluisterd door het koor St.-Cecilia

en het gelegenheids kinderkoortje.

Wuustwezel-Braken

19 uur

Paaswake (woord- en communiedienst)

met extra aandacht voor jongeren.

Opgeluisterd door de drie koren:

de 'Notenkrakers', de 'X-Nuts' en 'KoBra'.

H. Man Job

21 uur

Paaswake (woord- en communiedienst).

Opgeluisterd door het koor 'Psallite'

Abdij Nazareth - Brecht

23 uur

Paaswake.


PASEN - 12 APRIL 2020


Overbroek

11 uur

Paasviering - Gezinsviering.

'Zondagkerk' - Eucharistieviering

Gooreind

9 uur

Paasviering met medewerking van 'Ziekenzorg'

en opgeluisterd door het St.-Ceciliakoor.

Loenhout

9 uur

Kindvriendelijke Paasviering

opgeluisterd door het koor 'Cantate Domino'.

Brecht

9u30

Paasviering.

Opgeluisterd door het koor St.-Cecilia

St.-Lenaarts-Centrum

9u30

Paasviering - Gezinsviering.

Opgeluisterd door het Leonarduskoor.

Wuustwezel-Centrum

9u30

Paasviering.

St.-Job - Lochtenberg

9u30

Paasviering - Gezinsviering.

Abdij Nazareth - Brecht

10 uur

17u15

Paasviering.

Vespers met aanbidding