Get Adobe Flash player


'Samen SOLIDAIR Tegen Armoede'


Wie droomt er niet van een samenleving zonder armoede? Iedereen toch! Gelukkig zien we op de verschillende domeinen en niveaus binnen onze samenleving al heel wat gebeuren om armoede te bestrijden. Kleine en grote initiatieven die we een warm hart toedragen.


Maar als we spreken over ‘Welzijnszorg’ spreken we over ‘Samen Tegen Armoede’. Een belangrijk woord in deze slogan  is ‘samen’. Samen willen we de strijd aangaan. Maar ‘samen’ betekent zoveel als ‘solidariteit’: ‘Samen solidair tegen armoede’.


Solidariteit gebeurt daar waar mensen de noden van anderen zien én er iets aan proberen te doen. Niet enkel zien dus, maar ook daadwerkelijk je verantwoordelijkheid nemen.


Maar ‘samen staan we sterk’, zegt het spreekwoord. Stel dus dat we de handen in mekaar zouden slaan. Dan zou er echte solidariteit ontstaan en ons ‘zien’ en ‘doen’ veel verder reiken dan ons individueel aankunnen.  Dan krijgt solidariteit een nieuwe dimensie. Mensen organiseren zich en gaan meer structureel nadenken. Op het moment dat de samenleving op deze manier bepaalde noden écht belangrijk gaat vinden, dan worden het rechten. En die rechten zijn het doel van ons samen solidair zijn tegen armoede! Daarom doet de campagne ‘Samen Tegen Armoede’ een oproep aan iedereen: vrijwilligers, verenigingen, middenveld, politici en beleidsmakers, om samen de strijd tegen armoede aan te binden en voor solidariteit te kiezen.Onze 'sociale zekerheid'...


Deze vorm van solidariteit die georganiseerd wordt via de overheid moet zorgen voor een verzekering en herverdeling. Ze is gebaseerd op criteria die de samenleving afspreekt. Iedereen wordt er beter van, het solidaire systeem is er voor ons allemaal. We kunnen er allemaal beroep op doen als we het nodig hebben. We moeten blijven zorg dragen voor het draagvlak van solidariteit. Dat doen we door het systeem van herverdeling zo fair en zo efficiënt mogelijk te maken.


Ons systeem van sociale zekerheid en sociaal beleid heeft een grote impact op armoede. Zonder uitkeringen zouden veel meer mensen in België in armoede leven. Maar zelfs met een goed systeem van sociale zekerheid zijn de armoedecijfers nog altijd veel te hoog. Een solidaire maatschappij is dus nooit af. We zullen altijd moeten blijven werken aan het concretiseren van rechten. Heel veel mensen nemen hun rechten nu niet op. Omdat ze er geen weet van hebben of omdat het aanvragen ervan te moeilijk is. Dus er is duidelijk meer nodig dan enkel een recht hebben om te zorgen dat een maatschappij rechtvaardig is.


Structurele rechten, zoals in de sociale zekerheid, zijn essentieel in het bestrijden van armoede. Maar het is de menselijke, warme solidariteit die er voor zorgt dat mensen niet tussen de mazen van het net vallen. Mensen die de noden van hun buren, hun collega’s en hun familie zien, zorgen voor een continue versterking van het solidaire grotere systeem. Deze dimensie van solidariteit gaat ook over de binnenkant van armoede. Iedereen wil meetellen, niemand wil over het hoofd gezien worden, niemand mag eenzaam zijn.


Solidariteit is WEDERKERIG !


Solidariteit tussen mensen is geen éénrichtingsverkeer, van diegenen die het goed hebben voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen. Het is wederkerig, een uitwisseling van talenten. Uit iets doen voor een ander halen we inspiratie, krijgen we energie, voelen we ons nuttig of leren we iets. We winnen altijd als we de actieve keuze maken om ons in te zetten voor anderen.


Laten we ons verenigen om de strijd aan te gaan tegen armoede. Om elkaar te ontmoeten en noden te leren zien in de samenleving. We gebruiken onze structuur om dat stapje verder te gaan en te kijken naar rechten, maar we mogen nooit vergeten hoe belangrijk ‘samen’ is in de samenleving.


Deze campagne wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren. Door elkaar te ontmoeten in burgerinitiatieven, verenigingen en projecten zien we het belang van structurele solidariteit. Als we verhalen horen beseffen we waar het systeem soms faalt, waar mensen toch tussen de mazen van het net vallen. We blijven hameren op structurele maatregelen en beleidskeuzes die de armoede doen dalen. Daar wordt iedereen beter van!